Om UCO-skolen

UCO-skolen tilbyr følgende dokumentert sikkerhetsopplæring:

Modul 2:    Arbeidsutstyr verksted og lager
 a: Billøfter og elefantløfter
 b: Dreiebenk, søylebormaskin, metallsag og slipeutstyr
 c: Sakser og klippemaskiner
 d: Sveise- og skjæreutstyr

Modul 3:    Kraner for bygg/anlegg, industri og verksted
 a: Vegg-sving –og søylekraner, taljer og taljebaner
 b: Bro og traverskran
 c: Minikraner (under 2 TM)
 d: Tilhengermontert kran
 e: Vinsjer  

Modul 4:    Løfteredskap for anhukere og signalgivere

Modul 5:    Klatre og hengestillas

Modul 6:    Personløftere

Modul 7:    Arbeidsutstyr bergarbeid under jord
 a: Tunnelrigg, laderigg og bolterigg
 b: Sprøyterigg
 c: Injeksjonsrigg
 d: Elementmontasjemaskin/elementsetter 
 e: Hydraulisk arbeidsplattform
 f: Håndholdt bergboremaskin med tilleggsutstyr

Modul 8:    Arbeidsutstyr bergarbeid i dagen
 a: Bor-vogner
 b: Håndholdt bergboremaskin
 c: Knuse -og sorteringsverk

Modul 9:    Komprimeringsutstyr

Modul 10:  Masseforflytningsmaskiner
 a: Masseforflytningsmaskiner under 15 Kw
 b: Tilleggsutstyr for traktor og masseforflytningsmaskiner

Modul 11:  Håndholdt arbeidsutstyr og bygnings sager
 a: Vinkelsliper 
 b: Boltpistol 
 c: Spikerpistol
 d: Bor-, pigg –og kombihammer

Modul 14:  Betongsager. 

Modul 16:  Ryddesager og trimmere.

Modul 19:  Stillaser, stiger og arbeid i høyden.

Modul 21: Fallsikringsutstyr
 a: Fallsikring.
 b: Evakuering.

Modul 22:  Betongutstyr

Opplæring som ikke omfattes av Arbeidsmiljøloven:

  • Arbeidsvarsling kurs I og II
  • Varme arbeider

Våre kurs har en teoretisk og en praktisk  del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Pris bestemmes av antall deltakere og antall moduler.

Bedriftstilpasset opplæring

Ved din nærmeste UCO-avdeling kan du snakke med en av våre kursinstruktører om et hensiktsmessig kursopplegg for din bedrift. Vi avholder også kurs på ettermiddag eller kveld dersom det passer best. I et lengre tidsperspektiv kan det være interessant å inngå avtaler for planlagt opplæring, både for enkeltpersoner og større grupper. 

UCO tilbyr også gratis brukerveiledning på annet utstyr som ikke omfattes av forskrift best.nr. 703. Ta kontakt med din nærmeste UCO-avdeling for avtale. 

Ønsker du mer informasjon?
Se vår kurskalender eller ta kontakt med oss.