Vil du være med på laget?

 

UCO er en utleie- og serviceleverandør, etablert i 2002. Vi leier ut maskiner og utstyr, leverer komplette riggtjenester og tilbyr sikkerhetsopplæring gjennom UCO-skolen. Våre kunder er de profesjonelle brukerne og vi har en bred kundeportefølje innen BA-markedet, industri og offentlige virksomheter.

UCO er en av Norges største og mest fremtidsrettede aktører innen utleiebransjen med omsetning på 920 MNOK og 252 serviceorienterte medarbeidere. Vi jobber hver dag for å levere kundens beste løsning og vi setter sikkerhet for våre kunder, ansatte og leverandører svært høyt. Vi har et mål om å være et foregangsselskap innen klima & miljø og den mest attraktive arbeidsplassen i utleiebransjen! 

Våre verdier er: VIS ANSVARLIGHET - VÆR ÅPEN OG ÆRLIG  - BLI BEDRE SAMMEN - SKAP KUNDEVERDI

Er dette beskrivelsen av din nye arbeidsplass? 

Send oss en åpen søknad eller søk på våre ledige stillinger.  

True