Grønn lapp betyr "klar for utleie".

Kvalitet

Før utstyr sendes ut til ny kunde, testes det av en fagkyndig hos UCO. På maskiner og utstyr som blir godkjent blir det festet en signert kontrollapp som gir grønt lys og sier ”klar for utleie”. 

UCO-veiledning 
Som leietager av maskiner og utstyr vil du finne UCO-veiledningen på det meste vi leverer. Den inneholder nødvendige opplysninger for å sikre korrekt og sikker betjening, drift og vedlikehold av utstyret. 

Dokumentasjon 
Med maskiner og utstyr leveres også instruksjonsmateriell fra produsenten. Dette er mer omfattende og går i dybden. Her finnes alle tekniske spesifikasjoner, diagrammer osv. 

Support 
Kunder hos UCO har tilgang på den fagkompetansen vi besitter. I enkelte tilfeller kan kanskje en telefon til UCO være det som skal til å for løse et problem.  Kontakt UCO.

Sakkyndig kontroll 
Kunder som leier kontrollpliktig utstyr, vil se at det er merket med en rund oblat. Det betyr at utstyret er godkjent for bruk i henhold til "Administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område”. UCO følger opp kunder som leier kontrollpliktig utstyr med regelmessige oversikter over tidsfrister for kommende kontroller. 

Våre sertifiseringer 
UCO har Magnet JQS-godkjenning, er sertifisert i StartBANK og TransQ og er miljøsertifisert iht. NS - EN ISO 14001, samt sertifisert som sakkyndig virksomhet innen følgende områder: 

G10: Hånddrevne kraner 

R: Løfteredskap - T: Løfte- og stablevogner for gods 

M: Masseforflytningsmaskiner med effekt >15 kW (20,4 hk) 

P: Personløftere 

K: Klatrestillas for høyder over 3 meter 

BH: Byggeplassheiser 

G2: Tårnkraner

C: Teleskoptruck

True