Vi jobber sikkert - eller ikke i det hele tatt
 

Vi arbeider kontinuerlig for høyeste grad av sikkerhet i alle leveranser og vårt motto: «Vi jobber sikkert - eller ikke i det hele tatt», gjennomsyrer organisasjonen. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre sikkerhetsnivået og rapporterer alle observasjoner, skader og uønskede hendelser (RUH).

I UCO skal du som ansatt bli sett og hørt
Gjennom vår årlige medarbeiderundersøkelse, avdekker vi ansattes tilfredshet med egen arbeidssituasjon og vi iverksetter tiltak ved behov. I tillegg har vi et mål om å være den mest attraktive arbeidsplassen i bransjen: Ansatte i UCO skal bli sett og hørt, få god opplæring, ha mulighet for personlig utvikling og bli rettmessig kompensert.

 

True