GDPR 

Behandling av personopplysninger 

Innledning 

Personvern er viktig for oss, og vi arbeider alltid for å sikre god beskyttelse ved all behandling av personopplysninger. I EU/EØS gjelder personvernforordningen fra mai 2018. 

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har Utleiecompagniet AS eller bedriften som er oppgitt som behandlingsansvarlig, ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte UCO, som beskrevet nedenfor. 

Innsamling og behandling av personopplysninger 

Begrepet «personopplysninger» brukes om informasjon som kan henvise til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Eksempler på slike opplysninger er navn, bilde, personnummer, kontaktinformasjon, deltakelse i konkurranser, valg, adferd eller IP-adresser. Behandling av personopplysninger henviser til alle handlinger hvor vi, eller tredjepart som arbeider på vegne av oss, bruker personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring. 

Personopplysninger skal kun behandles i forbindelse med konkrete og eksplisitt angitte formål. De kan ikke behandles for andre formål enn de ble samlet inn for. 

I UCO behandler vi personopplysninger som du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og avtaler fra/med deg, samt for å gi deg informasjon og levere tjenester som følge av slike henvendelser og avtaler. 

Personopplysninger behandles også i forbindelse med statistikk, slik at vi skal kunne finne ut hvordan brukere bruker nettstedet og analysere søkeadferd, samt for å kunne vise innhold som er tilpasset deg. Slike opplysninger behandles kun i aggregert form eller i en slik form at du ikke kan identifiseres. Opplysningene behandles også indirekte i forbindelse med utvikling, testing og administrasjon av IT-systemene som driver nettstedet vårt. 

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger. 

Juridisk grunnlag for behandling og lagringsperiode 

UCO behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, samt når vi har andre legitime interesser for å behandle dem, for eksempel når vi markedsfører oss til de som bruker nettstedet vårt eller i forbindelse med videreutvikling av nettstedet eller produktene og tjenestene våre. Hvis vi behandler personopplysningene dine for et formål som lovverket krever samtykke til, vil vi innhente samtykke fra deg før behandlingen påbegynnes. 

Opplysningene som vi samler inn, som beskrevet tidligere, slettes når formålet for behandlingen er oppfylt. 

Personvern 

UCO beskytter personopplysningene dine med strenge sikkerhetstiltak, og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endringer, formidling og ødeleggelse. 

Begrensninger for utlevering av personopplysninger 

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, administrering av pressemeldinger, dataanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss, må alltid inngå en databehandleravtale med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre. 

Det er iverksatt konkrete sikkerhetstiltak for partnere utenfor EU/EØS, for eksempel i form av en avtale om dataoverføring, som inneholder de standardiserte klausulene for dataoverføring fra EU-kommisjonen. Disse er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted. 

UCO kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter.  

UCO utleverer aldri dine personopplysninger på andre måter enn som beskrevet i dette avsnittet. 

Eksterne lenker  

All informasjon vedrørende behandling av personopplysninger om deg, gjelder opplysninger hentet ved din bruk av uco.no. Nettstedet kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som ligger utenfor vår kontroll. Hvis du følger en lenke til et annet nettsted, oppfordrer vi deg til å lese gjennom det aktuelle nettstedets retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler. 

Dine rettigheter og klagerett 

Ifølge personopplysningsloven har du alltid rett til å be om å få tilgang til personopplysningene som blir behandlet om deg. Du har rett til å be om retting, til å be om at UCO avslutter behandlingen og sletter personopplysningene dine, til å be om at behandlingen begrenses, til å benytte deg av din rett til dataportabilitet, til å trekke tilbake samtykke til en konkret behandling (der samtykke er innhentet), samt til å motsette deg behandling av personopplysninger. I slike tilfeller må du kontakte UCO. Du finner kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til når som helst å sende en klage til relevant kontrollorgan hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende personopplysningslov. 

Kontaktinformasjon 

Utleiecompagniet AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss per e-post eller post. 

Data Protection Manager: jolita.asak@uco.no 

Utleiecompagniet  AS 
Postboks 23 

2027 Kjeller 

 
Skjema for forespørsler om dine personopplysninger hos UCO 

True