Klima og miljø:

Slik skal UCO gå foran

Mange kunder setter nå krav til klimavennlige løsninger på byggeplassen. Det er lett å forstå når vi vet at så mye som 1/3 av alle klimautslipp i verden kommer fra bygg, anlegg og eiendom.

Derfor har UCO satt seg høye mål på dette området: Om det er små eller store prosjekter skal vi kunne levere løsninger med beregnet utslippskutt.

Snarest vil vi tilby estimat på klimautslipp på alle forespørsler om utstyr- og maskinleie, og vi jobber rutinemessig for å tilby kundene alternative maskiner med nullutslipp på alle prosjekter. Slik skal vi øke vår egen og kundenes forståelse av mulighetene som faktisk finnes for å kutte utslipp.

Vi leverer modulrigger med solcellepaneler på taket. Et godt klimatiltak som har kommet for å bli.

Lønnsomme klimatiltak
Alle monner drar, og for å skape et større marked for utslippsfrie maskiner og utstyr vil UCO tilby optimaliserte kutt av utslipp basert på kundens budsjett og reduksjonsmål. Har du et definert utslippskutt, om det er 50%, 75% eller 100%, ønsker vi å tilby den mest kostnadsoptimale leveransen. Husk: Ett kg CO2 redusert er ett kg CO2 redusert, uavhengig om det kommer fra en elektrisk gravemaskin eller energieffektiv brakkerigg. Men kostnaden for de ulike kg CO2 redusert kan variere, og vi vil hjelpe deg å finne en god, økonomisk løsning for klima og miljø.

Lading på anlegg og byggeplass
For å opprettholde produktivitet med stadig flere elektriske maskiner, er det viktig å etablere ladeløsninger du kan stole på. UCO utvikler nå faste og mobile powerbanker (batteripakker) i samarbeid med dyktige leverandører. Dette vil gi deg løsninger som sikrer framdrift og produktivitet

Ett kg CO2 redusert er ett kg CO2 redusert, uavhengig om det kommer fra en elektrisk gravemaskin eller en energieffektiv modulrigg. 

Bedre fremtid
UCO har langsiktige avtaler med de store produsentene av maskiner og utstyr. Det sikrer oss tilgang på kunnskap og materiell i framtiden. Gjennom god dialog og utveksling av erfaringer med disse fagmiljøene vil maskiner og utstyr kunne utvikles, tilbys og vedlikeholdes til beste for deg som kunde, – og for klima og miljø.

Målet er å alltid ha et bredt utvalg av utslippsfrie maskiner som skal sørge for at du som kunde når dine mål om utslippskutt til lavest mulig kostnad, og samtidig ha stabil og god produktivitet.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om vårt arbeid for klima og miljø.

 

True