Om UCO

Fakta om selskapet

More

GDPR

More

Grønt alternativ

More

Kvalitetssikring

More

Sertifiseringer

More

Priser, vilkår og kataloger

More

Referanseprosjekter

More

UCO Driftsgaranti

More

Historikk
Utleiecompagniet AS ble etablert som eget aksjeselskap i mai 2002, med UCO som registrert varemerke. UCO har sitt utspring i Selmer Maskinutleie, etablert i 1997. Kranselskapet E.D.Knutsen AS (etabl. 1947) ble i 1999 kjøpt av Selmer Maskinutleie og videre innfusjonert i UCO i 2016.

Forretningsidé og visjon
UCO er en utleie- og serviceleverandør spesialisert på maskiner og riggtjenester til profesjonelle brukere innen bygg, anlegg, industri og offentlige virksomheter. 

Vår visjon – kundens beste løsninger godt forankret hos alle medarbeidere og er vår garanti for at våre kunder alltid får riktig utstyr, levert til avtalt tid med personlig service.

Klikk på ‘ Film om UCO’ – så får du vite mer om oss og våre tjenester:

Film om UCO

Samfunnsansvar
Vi leverer effektive utstyrsløsninger som bidrar til å redusere utslipp til ytre miljø. Vår utleievirksomhet sørger for høy utnyttelse av maskiner og utstyr, – det er både mer miljøvennlig og bærekraftig enn at mange skal eie utstyr som sjelden brukes. Våre avdelinger er med på utvalgte prosjekter i lokalmiljøet som for eksempel støtte til idrettsaktivteter for barn og unge.

Helse og trivsel 
UCO skal være en attraktiv arbeidsgiver som ser den enkeltes behov og som legger til rette for at ingen blir skadet på jobb og at alle trives i sitt arbeid. For å øke motivasjonen til å ta vare på egen helse, gjennomfører vi årlig en UCO-Aktiv konkurranse. Vi arrangerer årlige team-samlinger der alle medarbeidere gir sine innspill til hvordan vi kan bli bedre sammen og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Miljøfokus
UCO skal være ledende på miljø i norsk utleiebransje. Det forplikter oss til å identifisere og tiltakssette vår egen miljøbelastning. I tillegg har vi definert egne maskiner og tjenester som tilfredsstiller krav om fossilfri drift og nullutslipp. Dette utstyret er merket med symbolet ‘miljøfordel’. UCO er også miljøsertifisert i henhold til NS – EN ISO 14001.

 

Grønt Punkt
Utleiecompagniet AS er kontrollmedlem i Grønt Punkt. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om forsvarlig emballasjeforbruk- og håndtering www.grontpunkt.no 


Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for høyeste grad av sikkerhet i alle leveranser. Blant annet har alle medarbeidere undertegnet en sikkerhetsinstruks der man tar personlig ansvar for å hindre at ulykker og farlige situasjoner oppstår. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre sikkerhetsnivået og rapporterer alle skader og uønskede hendelser (RUH).
Sikkerhet står øverst på møteagendaen i hele organisasjonen.

Etikk
I UCO har vi etiske retningslinjer for hvordan vi skal opptre overfor kollegaer, kunder, leverandører og samfunnet forøvrig. Vi jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt etikk og etiske problemstillinger. Slik skaper vi en kultur for ærlighet og riktig opptreden i alle sammenhenger. 
Alle medarbeidere i UCO forplikter seg til å gjennomgå etikk-kurs hvert andre år.
Til vårt Etiske Råd kan alle ansatte henvende seg med