Gravemaskiner, lastemaskiner og andre masse- og godshåndteringsmaskiner

UCO leier ut gravemaskiner, lastemaskiner og en rekke andre maskiner og utstyr for grunnarbeid og håndtering av stykkgods.