Relatert informasjon
Rigg- og servicetjenester
head_stillas

Stillas, støtter og rekkverk

UCO er en av Norges største utleiere av stillas og leier både ut enkeltvise stillaskomponenter som kunder henter og monterer selv, og stillaser i komplette entrepriser med prosjektering, montering, demontering og transport. UCO kan også delta i vernerunder og internkontroll i prosjektfasene.

Stillasene består hovedsakelig av 2 hovedtyper: lette aluminiumstillaser av typen Layher for enklere fasadearbeid (f.eks. maling, lett platekledning) og bredere, tyngre stillaser av typen Haki for mer omfattende fasadearbeid (f.eks. muring og montering av tyngre fasadeplater).

I stillasentrepriser leier UCO også ut trappetårn av ubegrenset høyde for sikker adkomst til bygg, – alt utført i henhold til de strengeste HMS-krav.

For sikring av verdier og for å redusere konsekvenser og ulemper med fukt i byggeprosessen, leverer UCO komplette takoverbygg i stillasentrepriser. Takoverbyggene kalles gjerne ”tak over tak”. Disse er delbare og flyttbare etter fremdrift i byggeprosessen, noe som er god økonomi for prosjektet og gir arbeiderne gode arbeidsforhold.

Til mindre arbeidsoperasjoner inne i bygget benyttes rullestillas som er lette i vekt og enkelt kan forflyttes på faste, flate underlag. UCO leier ut rullestillaser for alle lovlige arbeidshøyder – fra 2,5 til 13,5 meter. Rullestillas transporteres enkelt på en av våre utleietilhengere.

En viktig del av leveransen er sikringsmateriellet. UCO leier ut markedets beste utstyr for sikring av bygg og arbeidstakere. I dette sortimentet finnes Combisafe stolper, fotlister, rekkverksholdere og rekkverksnett samt Swing-Up systemer for komplett taksikring hvor man slipper å bolte fast utstyret til underlaget.