Fakta om selskapet

Fakta om selskapet

Etablert:2002
Omsetning 2020:900 mill. kr.
Antall ansatte 2020:252
Sertifiseringer:Miljøsertifisert iht.NS-EN ISO14001:1996
Godkjent som sakkyndig virksomhet
Adm.dir:Jostein Stormo
Styreleder:Kristian Brende
Hovedkontor:UCO, Utleiecompagniet AS
Brånåsparken 9, 2007 Kjeller
Telefon  40 00 64 50
Organisasjonskart (PDF)

Informasjon til leverandører

Elektronisk faktura
Vi bruker e2B og tilgang til dette formatet er gratis. Sender dere EHF format må dette gjøres via ELMA hvor det mappes om til e2b og videresendes UCO. Vår hovedsamarbeidspartner ift. fakturaformidling er Logiq og kontaktperson der er roland@logiq.no.
Teknisk assistanse hos UCO er sehene-maryam.weldehanna@skanska.no

Webfakturering
Webfakturering er et kostnadsfritt alternativ og henvender seg fremfor alt til dere som ikke investerer i en e-fakturaløsning.
Manual for webfakturering beskriver løsningen i detalj:
1. Lag en brukerkonto: www.ebuild.no
2. Kvittering på tilgang sendes pr e-post
3. Lage og sende web-fakturaer: www.ebuild.no

eFaktura Bedrift i Nettbank
Nordea nettbank Bedrift er tilrettelagt for å kunne utstede elektroniske fakturaer til oss og andre leverandører som måtte ønske det. Dette kan enkelt gjøres fra nettbanken. Vår eFaktura ID; NDEANOKKNO1560590509577.
For eventuelt å etablere en avtale eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med Telefonbank Bedrift Nordea på tlf 06002.

Faktura via e-post
Fakturaadresse: faktura@uco.no
Eposten må inneholde en pdf-fil pr. faktura (inkl. underbilag)

Faktura per post
Utleiecompagniet AS
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Alle fakturaer til oss må være merket med prosjektnummer og bestillers navn.

Organisasjonsnummer: 979 926 464

Grønt Punkt Norge
Utleiecompagniet AS er kontrollmedlem i Grønt Punkt. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter.
www.grontpunkt.no

Miljøsertifisering
Vi stiller krav til våre leverandører om miljøsertifisering eller rutiner for innkjøp, energi, avfall og transport/utslipp.