UCO satser på kompetanseheving

De ansatte i selskapet er UCOs viktigste ressurs. Deres kompetanse og engasjement er avgjørende for at selskapet skal lykkes, og derfor er det viktig å fylle på med relevant kompetanse. 12.2.2024

Ansattes kompetanse - en del av strategien

Et av UCOs strategiske mål, er nettopp å ha de mest kompetente og engasjerte medarbeiderne i bransjen. Selskapet består av ansatte i mange ulike roller, og gjennom, blant annet, UCO-skolen, kurses ansatte innen områder der det stilles krav til dokumentert opplæring. Videre er det viktig å kurse ledere, slik at de har den nødvendige kompetansen med seg i sin arbeidshverdag. Dermed har vi, gjennom noen år nå, gjennomført lederutviklingskurs i regi av AnnaCarin Wårdh, som er coach innen lederutvikling.

-Vi har tidligere avholdt lederutviklingskurs for alle våre avdelingsledere. Dette var vi så fornøyde med, at vi ønsket å gjøre noe tilsvarende for driftsledere og kundekonsulenter, som enten har personalansvar i dag eller kanskje vil få det i fremtiden. Flere av de vi har kurset hittil, har fått en større rolle underveis og vil særlig nyttiggjøre seg den kompetansen de får med seg herfra, sier adm.dir i UCO, Jostein Stormo.

Nyttige temaer og gode tilbakemeldinger

På agendaen for kurset som nettopp ble avsluttet, sto flere viktige tema: Aktiv lytting, den vanskelige samtalen, smarte mål, konflikthåndtering, kompetanseutvikling og stress. Dette er områder som en hver leder trenger kompetanse innen, og deltagerne gir kurset gode tilbakemeldinger. -Det er flott at deltagerne verdsetter det å delta på et slikt kurs og at de ser nytten ved det. Jeg håper dette inspirerer dem videre i deres arbeid og jeg ser frem til å invitere flere av våre ansatte på tilsvarende kurs, avslutter Jostein Stormo.

True