Byggvarme, byggtørker, teletiner

UCO har alt av utstyr for varme, ventilasjon og byggtørking, fra mindre varmeaggregat for enkeltvise rom til komplette fyringsanlegg for et helt bygg. Byggvarme og byggtørkere leveres med alle driftsmedium, – elektrisk, gass, diesel og som vannbårne anlegg.

Ved leie av komplette fyringsanlegg, sørger UCO for den totale leveransen, fra prosjektering, montering, demontering, kontroller underveis, nødvendig innmelding i henhold til myndighetskrav og energileveranser i form av fyringsolje eller propangass.

Byggtørker, indirektefyrt
Indirekte fyrte byggtørkere forbrenner fyringsmedium i lukket brennkammer. Avgasser ledes fra aggregat til friluft, kun ren og tørr luft tilføres bygget. UCO har indirekte fyrte byggtørkere i størrelser fra 25 til 385 kW avgitt effekt, drevet av diesel eller gass. Se byggtørkere

Byggtørker, direktefyrt
Direktefyrte byggtørkere forbrenner fyringsmedium i åpent brennkammer, avgasser blandes med øvrig luftvarme fra aggregatet. UCO leverer direktefyrte, gassdrevne byggtørkere, for tilførsel av direktefyrt, termostatstyrt varme. Direktefyrte byggtørkere leveres i størrelser fra 10 til 100 kW avgitt effekt, er svært kostnadseffektive og har høy virkningsgrad. Se byggtørkere

Teletinere
UCO leverer alle typer teletinere, fra mobile dieseldrevne teletinere til elektriske tinematter. Se teletinere

Byggtørker for vannbåren varme
Et vannbårent byggtørkeranlegg består ofte av varmevekslere med effekter fra 9 til 50 kW montert i serie. Varmevekslerne er også utstyrt med vifte for effektiv lufttransport til fyringsarealet. UCO leverer også alt tilleggsutstyr som slanger og undersentraler til vannbårne byggtørkeanlegg. Se vannbårne byggtørkere

Avfuktere
Avfuktere benyttes for tørking av bygningsmaterialer etter vannskader eller for stabilisering av luftfuktighet i rom. Avfukting bør skje i avgrensede volum eller lukkede rom. UCO har tre avfukteretyper, – én for standard kondensavfukting, én for adsorpsjonsavfukting og én for hulldekketørking. Se avfuktingsaggregater

Elektriske varmevifter
UCO leverer et komplett sortiment av elektriske varmevifter, fra bruk i mindre romvolum til bruk i større rom. Vi har varmevifter både for 230V og for 400V strømspenning, fra 3-36 kW. Se elektriske varmevifter

Dampgeneratorer
Damgeneratorer (også kalt steamaggregat), benyttes til tining og fjerning av is eller snø fra bygninger eller bygningsmaterialer. UCO leier ut dampgeneratorer som stasjonære anlegg eller mobile enheter for enkel transport og flytting. Kapasitetene er fra 250 til 700 kg. pr. time. Dampgeneratorene har integrert vann- og dieseltank. Se dampgeneratorer

Ventilasjonsvifter
Ventilasjonsvifter benyttes for tørking, luftkondisjonering eller ventilering av bygg. Vi har vifter med kapasiteter fra 200 til 8000 m3 pr. time. Se ventilasjonsvift