UHF fastmontert kommunikasjonsradio 10 W

Radio ICOM  F2010 mobil er lett å operere og har 40 CH CB pluss 88 ekstra kanaler. 5-tone signalsystem, smartring og ATS.

 

922234 UHF fastmontert kommunikasjonsradio 10 W
Effekt:  10 WFrekvens:  450 – 470 Hz