UCO Driftsgaranti

UCO gir deg driftsgaranti som sikkerhet for uavbrutt drift.

Nå kan vi gi deg driftsgaranti som sikkerhet for uavbrutt drift. Ved feil på maskinen reparerer eller bytter vi den omgående.
Klarer vi ikke dette innen fire timer, betaler du selvsagt ingenting under driftsstansen, og blir i tillegg kreditert verdien av to leiedager.

 Les mer om hvem UCO er og hva vi leverer.

Den lille skriften
– Garantien tilbys kun registrerte bedriftskunder og bortfaller ved brukerfeil.
– Tidsfristen på fire timer regnes eksklusiv reisetid.
– Summen av krediteringen kan ikke overstige fakturert leiesum.

Se også UCOs utleievilkår