Trykkluftutstyr, kompressorer, bormaskiner, meiselmaskiner

UCO leier ut moderne utstyr til alle former for arbeid med trykkluft; sandblåsing, meisling, boring, pigging, bolting og saging.  

Kompressorer
Mindre elektriske kompressorer er egnet til drift av trykkluftverktøy som for eksempel spikringsanlegg, malersprøyter og priklingsutstyr. Større dieseldrevne kompressorer er utstyrt med tilhengerdrag og miljøvennlige forbrenningsmotorer. Disse kompressorene benyttes oftest til tyngre trykkluftarbeider innen bygg, anlegg og industri som fjellboring, meisling, pigging og sandblåsing. Se kompressorer

Fjellbor- og meiselmaskiner
UCO leier ut maskiner og utstyr for boring, meisling, pigging, saging eller bolting. Fjellboremaskiner, meiselmaskiner og murbrekkere leveres i ulike størrelser. I sortimentet finnes også borslipemaskiner for sliping av bor, meisler og stiftkroner, samt boltemaskiner for bolting i fjell og betong.

Se produkter:
Fjellboremaskiner
Meiselmaskiner
Murbrekkere
Borslipemaskiner
Fjellbolting