Transportbånd

Transportbånd benyttes for transport av løsmasser inn- eller ut av bygg eller fjerning av løsmasser fra en byggegrop. Flere transportbånd montert i serie kan brukes til transport av masse over et større område. Transportbånd leveres i 6 meters lengde, og kan også leveres med hjulgang for enkel flytting til brukerstedet.

 

381222Transportbånd