Transformatorer

En transformator veksler spenning fra 230 til 400 Volt eller omvendt. I Norge blir det stadig vanligere med anlegg på 400 Volt, men mange prosjekter innenfor rehabilitering og vedlikehold er kun oppsatt med 230 Volt. Dersom man har utstyr eller maskiner som krever kun det ene eller det andre, er tilpasningen enkel med bruk av transformator. Alle transformatorer fra UCO kan brukes begge veier og har høy virkningsgrad – opptil 85 %.

522201Trafosentral12,5 kVA230-400V
522201Trafosentral20 kVA230-400V
522202Trafosentral30 kVA230-400V
522203Transformator50 kVA230-400V
522204Transformator100 kVA230-400V
522204Transformator200 kVA230-400V
522204Transformator400 kVA230-400V