Tjenester

Rigg- og service tjenester

En stor maskinpark gjør oss i stand til å dekke de fleste bransjebehov. En del av dette utstyret settes sammen i komplette riggtjenester, fordelt på ulike produktområder. I slike leveranser kan UCO ta hånd om alt fra prosjektering til ferdigstillelse. Våre riggansvarlige sørger for prosjekttilpassede løsninger, driftsoppfølging og kontroll av utstyret i hele utleieperioden. Rigg- og service tjenester

Brukeropplæring/UCO-skolen

Som totalleverandør kan UCO gi veiledning og opplæring i bruk av utstyret i sortimentet, – fra enkelt håndverktøy til komplette riggleveranser. I dialog med våre kunder utnytter vi felles erfaringer og videreutvikler kontinuerlig kurstilbudet. UCO tilbyr opplæring som tilfredsstiller krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet om dokumentert sikkerhetsopplæring. (Ref. forskrift om utførelse av arbeid § 10-1og 10-2 ). Gjennomført kurs registreres hos UCO.

Brukeropplæring
Kurskalender
Krav til kompetanse