Statoil Fornebu

Til dette prosjektet leverte UCO blant annet byggeplassheiser, mannskapsrigger og prov. strøm.
Den spesille arkitekturen ga spennende utfordringer og verdifull erfaring ved monteringen av heisene.

Leveransen av prov. strøm var betydelig og omfattet elektrocontainer/hovedstrømsforsyning på 1500 A/400 V, store og små fordelingssentraler, tilkobling av en stor brakkerigg og oppkobling av spredenett til anleggskontorene.