Sperre- og sikringsmateriell, fallsikring og områdesikring.

UCO leier ut nødvendig utstyr for sikring av byggeplasser, – alt fra trafikklys, sperrebukker og sperrekjegler til komplett områdesikring med motoriserte kjøreporter og anti-klatregjerder.

Komplett områdesikring omfatter en total, fysisk sikring av byggeplassen eller industriområdet. Omfanget og type utstyr vurderes etter det stedlige behov, men i de fleste tilfeller vil det være behov for kjøreporter, personellrondeller, byggegjerder, belysning og databaserte styresystemer som ivaretar inn- og uttransport av både kjøretøy og personell.

UCO prosjekterer og kommer med forslag til effektive løsninger for maksimal sikring av byggeplassen. Kombinert med alarmer og vaktordninger fra lokale vaktselskaper, kan man trygge prosjektet mot hærverk, tyveri og hindre uvedkommende inn på prosjektområdet.