Sperre- og sikringsmateriell

UCO leier ut alt slags sikringsutstyr fra sperrebukker og sperrekjegler til komplett områdesikring med motoriserte kjøreporter og anti-klatregjerder.
Priser finner du i vår prisliste. Alle priser er eks. mva., fritt opplastet våre etableringer. Forsikringspremie kommer i tillegg. Priser på langtidsleie etter nærmere avtale.

Kataloger og prislister

 

SPERR10726Byggeplassgjerde 3,5×2 m
934400Rondellgangportelektrisk for kortleser
 Slagportslagport, dobbel 
7737Sperrestein  
SPERR7246Sperrebukkm/refleks 
SPERR7248Sperreplankm/refleks4 m
770100Grøftekassebunnseksjon 
770400Grøftekasseforhøyning 
SPERR7244Rørmarkørm/refleks 
SPERR7247Sperregjerde 1×50 m
7737Kjøreplate i stål 6x2x0,3 m
936600Gangtunnel 6×1,8×2,59 m og 7×1,8×2,65 m
921422Trafikklys (sett)m/LED-lamper og sensorradiostyrt, 12 V