Skomenfjellet - Narvik

UCO har levert brakkerigg til Statkrafts prosjekt på Skomenfjellet, ca sju mil fra Narvik. Riggen ble etablert i november 2008 og ble satt i drift i mars 2009. Riggen ligger i høyfjellet og transport av mannskap og utstyr med bandvogn gikk over 1000 moh.