Sertifiseringer

UCO er miljøsertifisert iht NS – EN ISO 14001 og sertifisert som sakkyndig virksomhet innen følgende områder:
  • G10: Hånddrevne kraner
  • R: Løfteredskap – T: Løfte- og stablevogner for gods
  • M: Masseforflytningsmaskiner med effekt >15 kW (20,4 hk)
  • P: Personløftere
  • K: Klatrestillas for høyder over 3 meter
  • BH: Byggeplassheiser
 
   
 TransQ sertifikat