Rådalslien Omsorgsboliger

UCO Stillas bygger Haki spirstillas alu og Haki Tech 750 WPS med duk- innkledning for at Rådalslien Omsorgsboliger skal bygges værbeskyttet.
WPS systemet er bygget som frittstående system og ikke staget i bygget.

Takkonstruksjon er montert som 5 skyvbare på hjul og skinnegang for at taket skal kunne åpnes og sideforflyttes ved innheising av materialer og veggelementer. UCOs Haki konstruksjon er 60m lang 15m høyde og 20 m bredde.

Kunde for leveransen er Åsane Byggmesterforretning AS som er en god kunde av vår avdeling i Bergen.