Pumper

UCO leier ut pumper for bruk ved vanntilsig og slam i byggegropene eller store nedbørsmengder. Pumper benyttes også for å fjerne vannansamlinger som følge av dårlig drenering. UCOs pumper har kapasitet på 200 til 20 000 liter pr. minutt, og vi kan levere pumper for de fleste forhold, løfte- og sugehøyder.

Nedsenkbare pumper 
er pumper som dekker 95% av alle pumpeoppgavene innen bygg og anlegg. En nedsenkbar pumpe brukes til vann, slam og kloakk. De pumper som er beregnet på relativt rent vann har vi kalt for lensepumper. I denne kategorien finnes pumper som suger vann helt ned til 1 mm. 
Se nedsenkbare pumper/Nedsenkbare med nivåstyring 

Nedsenkbare pumper for slam 
hører inn under nedsenksbare pumper, og benyttes til pumping av slam og tungtflytende væsker. En slampumpe er utstyrt med utvendig omrører, også kalt agitator, som mikser vann og slam og gjør det pumpbart. Se Nedsenkbare for slam

Pumper med forbrenningsmotor
er tørroppstilte og selvsugende med forbrenningsmotor. Lensepumper finnes i mange forskjellige størrelser. De største brukes til arbeider med fjerning av store vannmengder hurtigst mulig. Pumpene brukes ofte ved oversvømmelser og fjerning av større vannmengder fra en byggegrop. Se Pumper med forbrenningsmotor.

UCO leverer også nedsenkbare, single kloakkpumper for montering på guiderør og komplette mellomstasjoner for brakkerigger o.l.