Postens Brevsenter - Lørenskog

Posten Norge AS bygger Norges største bygg på Robsrudjordet i Lørenskog. Den nye Østlandsterminalen med langside på hele 277 meter og 21 meters høyde blir dermed et ruvende bygg. Terminalanlegget skal samlokalisere en rekke postterminalfunksjoner som i dag er spredt ut i Østlandsområdet og stå ferdig i 2010.

UCO har leid ut en mengde utsyr til prosjektet. Bildet under viser byggvarmeanlegg montert på taket av bygningen. I tillegg har UCO bidratt med blant annet 21 sakselifter, 3 gravemaskiner, 3 hjullastere, 62 undersentraler og alt av elektrisk utstyr fra vinkelslipere til radioer.

 


UCO leide også ut Geda P18 heiser til prosjektet, som ble rigget av UCO’s heis/lift avdeling på Kjeller.

Postens Brevsenter Lørenskog