Polygon - Birkelundsbakken, Bergen

Bildene viser prosjekt i Birkelundsbakken der der UCO leverte Haki tung stillas og tak over tak type Haki Tek 450 med duk og innkledning for kunde Polygon.