Nonneseterkvartalet - Bergen

På Nonneseterkvartalet i Bergen sentrum har Skanska ført opp et kontorbygg på 17.200 kvadratmeter. Den store utfordringen var høyden, og UCO bidro til å gjøre jobben enklere ved å levere og montere Geda heiser helt opp til 60m høyde.

UCO leverte også en rekke andre produkter til prosjektet, blant annet kontor-dagrigger, byggmaskiner, elektro og vannbåren varme.Bildet viser glidestøp på Nonneseterkvartalet og Geda heiser fra UCO