Stavvibrator dekke Ø 50-60 mm

Vibratorstav for vibrering av betong under støping av betongdekker. Kan bare brukes sammen med egnet omformer.
471124 Stavvibrator dekke Ø 50-60 mm
Ø: 50-60 mm Vekt: <11,2 kg
Standard slange: 0,8 m Spenning/frekvens:   42V/200 Hz