Stavvibrator dekke Ø 30-40 mm

Vibratorstav for vibrering av betong under støping av betongdekker. Kan bare brukes sammen med egnet omformer.
471122 Stavvibrator dekke Ø 30-40 mm
Ø: 30-40 mm Vekt: < 5,9 kg
Standard slange: 0,8 m Spenning/frekvens:   42 V/200 Hz