Hydraulisk jekk 50 t

Enkeltvirkende sylinder utstyrt med låsemutter og sfærisk brikke som gjør at jekken kan fungere med inntil 5º skjevbelastning. Minste høyde uten sfærisk brikke 314 mm, m/brikke 340 mm. Jekkens maksimale løftehøyde synliggjøres med et farget felt på sylinder. Hvis dette overskrides vil jekkens pakninger ødelegges.
754235 Hydraulisk jekk 50 t
Kapasitet:  50 tonn Byggehøyde:  340 mm
Slaglengde:  200 mm Syl areal:  70,9 cm3
Egenvekt:  30 kg

Minste høyde uten sfærisk brikke: 314 mm,  m/brikke: 340mm. Oljebehov/ kapasitet 1418 cm3.