Komprimeringsmaskiner, vibroplater og valser

UCO leier ut maskiner for komprimering og valsing til alle grunnforhold, enten det arbeides med silt, sand, grus, morene, i støttefyllinger eller sprengt stein og pukk. Valget av vibrasjonsplate avhenger av type masse og ønsket komprimeringsdybde.  Vibrasjonsplatene leveres i størrelser fra 41 til 780 kg, for vibrasjonsdybder fra 0 – 80 cm. For større arbeider til vei, tunnel og anleggsdrift, benyttes gjerne en tandemvals eller en grøftevals. UCOs tandemvalser er midjestyrt for enkel og fleksibel manøvrering. Grøftevalsene kan fjernbetjenes for å unngå utryggheten ved arbeid i en usikret grøft.

Valg av vibrasjonsplate

446321Vibrasjonsplate42 kgkomp. dybde 20 cm
446321Vibrasjonsplate93 kgkomp. dybde 30 cm
446321Vibrasjonsplate95,4 kgfor asfaltlegging
446342Vibrasjonsplate161 kgkomp. dybde 35 cm
446342Vibrasjonsplate231 kgkomp. dybde 35 cm
446344Vibrasjonsplate287 kgkomp. dybde 45 cm
446344Vibrasjonsplate436 kgkomp. dybde 50 cm
446344Vibrasjonsplate525 kgkomp. dybde 55 cm
446342Vibrasjonsplate780 kgkomp. dybde 85 cm
442251Tandemvals2 290 kgkomp. dybde 35 cm
442252Tandemvals2 520 kg38 000 N
441535Vals12 140 kg23 6000 N
442244Vals12 525 kg23 6000 N