Kommunikasjons- og stikningsutstyr

UCO leier ut måleutstyr for alle typer bygg- og anleggsjobber. Alt fra lasermålere til innendørs snekkerarbeid til grøftelasere og nivelleringskikkerter.

Formidling av informasjon er viktig for effektiv drift av et byggeprosjekt, og det kan i mange tilfeller være en sikkerhetsrisiko å ikke ivareta behovet for radiokommunikasjon på en skikkelig måte.

UCO leier ut utstyr for avgrenset radiokommunikasjon, – lukkede anlegg som hindrer uvedkommende tilgang. Typiske bruksområder er bygg- og anleggsprosjekter, vakthold, konserter, festivaler og sportsarrangementer. Et godt eksempel innen byggeprosjekter er kommunikasjon mellom kranfører og anhuker.  

UCO søker om nødvendige tillatelser før levering og foretar opplæring ved igangsetting.