Priser og vilkår
Priser og vilkår

Transformator

En transformator veksler spenning fra 230 til 400 Volt eller omvendt. I Norge blir det stadig vanligere med anlegg på 400 Volt, men mange prosjekter innenfor rehabilitering og vedlikehold er kun oppsatt med 230 Volt. Dersom man har utstyr eller maskiner som krever kun det ene eller det andre, er tilpasningen enkel med bruk av transformator. Alle transformatorer fra UCO kan brukes begge veier og har høy virkningsgrad – opptil 85 %.
522201 Trafosentral 12,5 kVA 230-400V
522201 Trafosentral 20 kVA 230-400V
522202 Trafosentral 30 kVA 230-400V
522203 Transformator 50 kVA 230-400V
522204 Transformator 100 kVA 230-400V
522204 Transformator 200 kVA 230-400V
522204 Transformator 400 kVA 230-400V