Sperre- og sikringsmateriell

UCO leier ut alt slags sikringsutstyr fra sperrebukker og sperrekjegler til komplett områdesikring med motoriserte kjøreporter og anti-klatregjerder. Priser finner du i vår prisliste. Alle priser er eks. mva., fritt opplastet våre etableringer. Forsikringspremie kommer i tillegg. Priser på langtidsleie etter nærmere avtale.

Kataloger og prislister

SPERR10726 Byggeplassgjerde 3,5x2 m
934400 Rondell gangport elektrisk for kortleser
Slagport slagport, dobbel
7737 Sperrestein
SPERR7246 Sperrebukk m/refleks
SPERR7248 Sperreplank m/refleks 4 m
770100 Grøftekasse bunnseksjon
770400 Grøftekasse forhøyning
SPERR7244 Rørmarkør m/refleks
SPERR7247 Sperregjerde 1x50 m
7737 Kjøreplate i stål 6x2x0,3 m
936600 Gangtunnel 6x1,8x2,59 m og 7x1,8x2,65 m
921422 Trafikklys (sett) m/LED-lamper og sensor radiostyrt, 12 V