Priser og vilkår
Priser og vilkår

Meiselmaskiner

UCO leier ut meiselmaskiner som benyttes til renovering og rivningsjobber.
824214 Meiselmaskin <8 kg elektrisk
824217 Meiselmaskin <14 kg elektrisk
824225 Meiselmaskin <35 kg elektrisk