Priser og vilkår
Priser og vilkår

Lastemaskiner

Lastemaskiner kan brukes til masse– og varetransport inn/ut av bygg. De større modellene er egnet for utvendige arbeider.
221745 Hjullaster <2,0 t <23,0 kW, firehjulstyrt
221767 Hjullaster <3,0 t <33,0 kW, midjestyrt m/u hytte
221266/-248 Hjullaster <5,0 t <37 kW, elektrisk
221748 Hjullaster <5,0 t <45 kW, firehjulstyrt
221751 Hjullaster <6,0 t <56 kW, firehjulstyrt
221753 Hjullaster <8,0 t <88 kW, firehjulstyrt
221774 Hjullaster <10,0 t <73 kW, firehjulstyrt
221775 Hjullaster <13,0 t <123 kW, midjestyrt
221778 Hjullaster <16,0 t <137 kW, midjestyrt
221781 Hjullaster <20,0 t <190 kW, midjestyrt