Priser og vilkår
Priser og vilkår

Komprimeringsmaskiner, vibroplater og valser

UCO leier ut maskiner for komprimering og valsing til alle grunnforhold, enten det arbeides med silt, sand, grus, morene, i støttefyllinger eller sprengt stein og pukk. Valget av vibrasjonsplate avhenger av type masse og ønsket komprimeringsdybde. Vibrasjonsplatene leveres i størrelser fra 41 til 780 kg, for vibrasjonsdybder fra 0 – 80 cm. For større arbeider til vei, tunnel og anleggsdrift, benyttes gjerne en tandemvals eller en grøftevals. UCOs tandemvalser er midjestyrt for enkel og fleksibel manøvrering. Grøftevalsene kan fjernbetjenes for å unngå utryggheten ved arbeid i en usikret grøft.

Valg av vibrasjonsplate

446321 Vibrasjonsplate 42 kg komp. dybde 20 cm
446321 Vibrasjonsplate 93 kg komp. dybde 30 cm
446321 Vibrasjonsplate 95,4 kg for asfaltlegging
446342 Vibrasjonsplate 161 kg komp. dybde 35 cm
446342 Vibrasjonsplate 231 kg komp. dybde 35 cm
446344 Vibrasjonsplate 287 kg komp. dybde 45 cm
446344 Vibrasjonsplate 436 kg komp. dybde 50 cm
446344 Vibrasjonsplate 525 kg komp. dybde 55 cm
446342 Vibrasjonsplate 780 kg komp. dybde 85 cm
442251 Tandemvals 2 290 kg komp. dybde 35 cm
442252 Tandemvals 2 520 kg 38 000 N
441535 Vals 12 140 kg 23 6000 N
442244 Vals 12 525 kg 23 6000 N