Priser og vilkår
Priser og vilkår

Klatrestillas

UCO leier ut klatrestillas til bruk ved fasadearbeid. Erfaringer tilsier at bruk av klatrere gir besparelser i form av rask tilkomst og høyere effektivitet. Klatreren har med seg arbeidsmateriellet på platformen og står alltid i riktig arbeidshøyde. Adkomstmetoden gir derfor færre belastningsskader og bedret sikkerhet. Vi anbefaler klatrestillas for alle typer fasader og spesielt for store montasjer.