Priser og vilkår
Priser og vilkår

Kapping og sliping

UCO leier ut utstyr for saging og kapping i betong, asfalt, leca, stein eller flis. Alle sagene er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr og er enkle å manøvrere. UCO har også kappemaskiner med skjæredybder fra 100 – 125 mm. Dette utstyret er håndholdt og benyttes ofte til mindre arbeidsoperasjoner for kapping i betong eller tilsvarende materialer.
833333 Kappemaskin for fliser og stein Skjæredybde 100 mm 2,2 kW, elektrisk, bordsag
842543 Slissemaskin Skjærebredde/dybde <46/40 mm 1,95 kW, elektrisk
833326 Leca- og betongsag Skjæredybde 400 mm 2,7 kW, elektrisk
833322 Kappemaskin Skjæredybde <125 mm <3 kW, elektrisk
833342 Kappemaskin Skjæredybde <155 mm <5 kW, bensin
833441 Betong-/asfaltsag Skjæredybde <125 mm <7 kW, bensin, gulvsag
833443/-445 Betong-/asfaltsag Skjæredybde <200 mm <9 kW, bensin, gulvsag
833421 Betong-/asfaltsag Skjæredybde <200 mm <4 kW, elektrisk, gulvsag
841491 Betongslipemaskin Ø 125 mm
841491 Kantslipemaskin Ø 150 mm
841454 Takslipemaskin Ø 125 mm på stativ for vegg og tak
841442 Gulvslipemaskin Ø 420 mm
841444 Gulvslipemaskin Ø 500 mm
841534 Gulvslipemaskin Ø 650 mm