Priser og vilkår
Priser og vilkår

Injeksjonspumper

UCO leier ut injeksjonspumper til injiseringsarbeider og bolting for anleggsarbeid i fjell.
371113/-14 Injeksjonspumpe <12 l/min 3-fas, <2,6 kW
371133 Injeksjonspumpe <60 l/min 15 kW, diesel