Priser og vilkår
Priser og vilkår

Hydraulikkaggregat

Hydraulikkaggregater benyttes til drift av forskjellige typer verktøy og utstyr, som jekker, sager, og annet.
543123 Hydraulikkaggregat 700 bar, 1,64 l/min 1-fas, 2,2 kW