Priser og vilkår
Priser og vilkår

Gulvbeleggfjerner

UCO leier ut gulvbeleggfjerner for manuell fjerning av gulvbelegg.
845431 Gulvbeleggfjerner <210 mm 1-fas, 2,0 kW
845438 Gulvbeleggfjerner <350 mm 1-fas, 2,6 kW