Priser og vilkår
Priser og vilkår

Glattemaskiner

For høy resultatgrad, spesielt ved dekkearbeid, benyttes gjerne utstyr for glatting av fersk betong. UCO leverer glattemaskiner med elektrisk drift 1-fas eller 3-fas strøm og med forbrenningsmotor. Enkeltglattere finnes i flere størrelser, har lav vekt og en utforming som forenkler renhold og vedlikehold.
473113 Glattemaskin Ø <600 mm <1,5 kW, elektrisk
473123 Glattemaskin Ø <600 mm <2,9 kW, bensin
473114 Glattemaskin Ø <950 mm <3,1 kW, elektrisk
473124 Glattemaskin Ø <950 mm <4,3 kW, bensin