Priser og vilkår
Priser og vilkår

Elektriske sentraler

Hovedsentraler, målersentraler, modulsentraler, undersentraler og elbil ladestasjoner ligger i kategorien el. sentraler. El.sentraler sørger for strøm til elektrisk drevet utstyr og leveres i mange størrelser, - fra de minste fordelingssentralene for strømførsel av 1-fase strøm til håndverktøy til større hovedskap med strømmålere som fordeler hovedstrømmen til byggeplassen. Hovedskapene er bestykket med både 1-fase og 3-fase strømuttak. Direkte fra et hovedskap kan det driftes riggutstyr som f.eks. byggekraner, brakker, byggvarme, m.m. UCO leier ut målersentraler, hovedsentraler fra 63A til 1600A, samt fordelingssentraler og modulsentraler i alle størrelser og spenninger. Vi har også egne elektrikere som er spesialister på montering av byggestrøm.

Installasjon av el.anlegg
Vi dimensjonerer, prosjekterer og installerer midlertidige el. anlegg.
Underdimensjonering kan medføre spenningsfall, varmgang og brann.

*Det kan forekomme avvik i forhold til vekt, fysiske mål og bestykning på el. sentralene.

525 Hovedsentral HS 63A - 230V/400V m/stikkontakter
525 Hovedsentral HS 250A - 230V/400V m/stikkontakter
525 Hovedsentral HS 400A - 230V/400V m/stikkontakter
525 Modulsentral Type 250 - 700 mm 230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525 Modulsentral Type 250 - 900 mm 230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525 Modulsentral Type 800 - 900 mm 230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525 Modulsentral Type 800 - 1200 mm 230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525 Modulsentral Type 800 - 1500 mm 230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525 Undersentral US 32A for 230V eller 400V m/stikkontakter
525 Undersentral US 63A for 230V eller 400V m/stikkontakter
525 Undersentral mini USM 32A for 230V eller 400V m/stikkontakter, kun innebruk
525 Målersentral MS 80A for 230V eller 400V m/plass for E-verksmåler
525 Målersentral MS 250A for 230V eller 400V m/plass for E-verksmåler
525 Målersentral MS 400A for 230V eller 400V m/plass for E-verksmåler
525 Målersentral MS 630A for 230V eller 400V m/plass for E-verksmåler
525 Elbil ladesentral 32A for 230V eller 400V