Priser og vilkår
Priser og vilkår

Dumpere

UCO leier ut dumpere til bygg og anleggsarbeid. Dumpere er nyttige for transport av grus, sand, pukk og andre masser. Disse maskinene kan også benyttes i ulendt terreng og brukes gjerne i arbeid sammen med gravemaskin
124176 Minidumper på belter 1,5 t m/sidetipp
124178 Minidumper på belter 2,5 t m/sidetipp
123311 Dumper 10 t multitipp