Priser og vilkår
Priser og vilkår

Containere

UCO leier ut containere i forskjellige størrelser for sikker lagring av håndverktøy og utstyr. Containerne er typegodkjent og utstyrt med låsebeslag. Lagercontainerne er tilpasset ulike prosjektbehov, utstyrt med belysning, strømuttak og hyller. Containerne kan også leveres isolerte med varme, for oppbevaring av materiell som ikke tåler fukt eller kulde. HMS- container inneholder alt av nødvendig førstehjelpsutstyr.
937652 HMS-container 8' Inkl. førstehjelpsutstyr
937610 Container 10’ m/hyller og lys
937720 Container 20’ m/hyller og lys
937620 Container 20’ isolert m/hyller, lys og varme
937690 Prosjektbutikk for prosjektets forbruksvarer 20' isolert m/varme, lys, reoler PDA-scanner og datakommunikasjon