Priser og vilkår
Priser og vilkår

Biltilhengere

UCO har tilhengere for transport av maskiner og utstyr. Til frakt av gravemaskiner og lastemaskiner anbefaler vi maskintilhenger med nedsenkbar platt. For transport av stillasmateriell finnes dertil egnet stillastilhenger. En vanlig varetilhenger dekker behovet ved transport av stykkgods og mindre maskiner.
161513 Varetilhenger enakslet <1000 kg
161533 Varetilhenger toakslet <2000 kg
161555 Maskintilhenger toakslet <2600 kg
161585 Maskintilhenger toakslet <2600 kg, nedsenkbar
161556 Maskintilhenger toakslet <3500 kg
161586 Maskintilhenger toakslet <3500 kg, nedsenkbar
161530 Stillashenger <100 m2 stillas <1300 kg