Priser og vilkår
Priser og vilkår

Betongtobber

UCO leverer tobber med kapasiteter fra 500 til 1500 liter. Tobber benyttes ofte der man har behov for innheising av betong eller andre masser. Tobben festes på tårnkran eller annen godkjent innretning. etter nærmere avtale.
752423 Betongtobb 750 l Ifyllingshøyde 1350 mm
752424 Betongtobb 1000 l Ifyllingshøyde 1510 mm
752424 Betongtobb 1000 l Ifyllingshøyde 1810 mm, m/kjettinghjul
752425 Betongtobb 1500 l Ifyllingshøyde 1725 mm
752426 Betongtobb 2000 l Ifyllingshøyde 1060 mm