Kapping og sliping

UCO leier ut utstyr for saging og kapping i betong, asfalt, leca, stein eller flis. Alle sagene er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr og er enkle å manøvrere. UCO har også kappemaskiner med skjæredybder fra 100 – 125 mm. Dette utstyret er håndholdt og benyttes ofte til mindre arbeidsoperasjoner for kapping i betong eller tilsvarende materialer.

833333 Kappemaskin for fliser og steinSkjæredybde 100 mm2,2 kW, elektrisk, bordsag

842543 SlissemaskinSkjærebredde/dybde <46/40 mm1,95 kW, elektrisk

833326 Leca- og betongsagSkjæredybde 400 mm2,7 kW, elektrisk

833322 KappemaskinSkjæredybde <125 mm<3 kW, elektrisk

833342 KappemaskinSkjæredybde <155 mm<5 kW, bensin

833441 Betong-/asfaltsagSkjæredybde <125 mm<7 kW, bensin, gulvsag

833443/-445 Betong-/asfaltsagSkjæredybde <200 mm<9 kW, bensin, gulvsag

833421 Betong-/asfaltsagSkjæredybde <200 mm<4 kW, elektrisk, gulvsag

841491 BetongslipemaskinØ 125 mm 

841491 KantslipemaskinØ 150 mm 

841454 TakslipemaskinØ 125 mmpå stativ for vegg og tak

841442 GulvslipemaskinØ 420 mm 

841444 GulvslipemaskinØ 500 mm 

841534 GulvslipemaskinØ 650 mm